Годишно приключване

Предлагаме Ви Онлайн Годишно счетоводно приключване. Изключително удобно и евтино!

Ето и как работи нашият продукт:

При избиране и заплащане на пакет годишно приключване, ще бъдете оторизирани да качите от профила си документите (фактури, отчети от касов апарат, банкови документи, рекапитулации на ведомости за заплати, протоколи, ордери).

Необходимо е и да напишете кратка информация за осъществяваната от Вас дейност.

Документите, които ще ни изпратите, трябва да бъдат сканирани, това е необходимо, за да сме сигурни в достоверността на данните.

В зависимост от обема на документите, в срок до 7 работни дни, ще получите в профила си БАЛАНС, ОПР (ОТЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ), ОСК, ОПП, СДМА по форма на НСИ изготвени и подписани от главен счетоводител, Годишна данъчна декларация за подаване към НАП, формуляр Г2 за подаване към Търговския регистър и декларация по чл.13, ал.4 от ТЗ .

* Фирмите, които се възползват от продукта Месечно осчетоводяване, ползват 50% отстъпка от цената! (Моля свържете се с нас, за да направим отстъпката).


Нашите Продукти