Годишно приключване

Предлагаме Ви Онлайн Годишно счетоводно приключване. Изключително удобно и евтино!

Ето и как работи нашият продукт:

При избиране и заплащане на пакет годишно приключване, ще бъдете оторизирани да качите от профила си документите (фактури, отчети от касов апарат, банкови документи, рекапитулации на ведомости за заплати, протоколи, ордери).

Необходимо е и да напишете кратка информация за осъществяваната от Вас дейност.

Документите, които ще ни изпратите, трябва да бъдат сканирани, това е необходимо, за да сме сигурни в достоверността на данните.

В зависимост от обема на документите, в срок до 7 работни дни, ще получите в профила си:

Счетоводен баланс

ОПР (Отчет за приходи и разходи)

ОСК (Отчет за собствения капитал)

СДА (Справка за Дълготраините Активи) по форма на НСИ изготвени и подписани от главен счетоводител

Годишна данъчна декларация за подаване към НАП

Формуляр Г2 за подаване към Търговския регистър и декларация по чл.13, ал.4 от ТЗ

Ако желаете може ние да подадем информацията с наш електронен подпис в НСИ и НАП, или сами да ги подадете чрез Ваш електронен подпдис.


Нашите Продукти