ДДС Дневници

Предлага ме Ви месечно изготвяне на справка декларация и ДДС Дневници - 0,80 лв на документ.

Даваме Ви пример: с нашия продукт за 100 документа ще заплатите 80лв., а счетоводна кантора ще Ви вземе минимум 180 лева за тази услуга!

Вие получавате:

Файлове за подаване към НАП

Месечна справка декларация във формат .pdf, и/или Vies декларация

Oбразец на платежно нареждане към бюджета


Ето и как работи нашият продукт:

След като се регистрирате в сайта ни, трябва да въведете броя на документите, които ще включите в ДДС Дневниците в нашия калкулатор за съответния месец.

Той ще изчисли сумата, която трябва да заплатите за да се изготви месечна справка декларация.

След заплащането в срок до 24 часа ще бъдете оторизирани да въведете документите за обработка.

Документите се описват в табличка, изключително опростено и достъпно и разбираемо за всеки от вас.

Когато сте готови с въвеждането може да ни ги изпратите чрез бутона ПУСНИ за ОБРАБОТКА.

Сайтът разполага и с Online чат за връзка с нас, ако имате затруднения или каквито и да било въпроси по продуктите.

След като вече сте ни ги изпратили, специализирания софтуер ги осчетоводява, а наш специалист ги преглежда и в рамките на 24 часа получавате на профила Ви в платформата, файлове представляващи ДДС Дневници и декларация за подаване към НАП, получавате съобщение за резултата и размера по вашата ДДС декларация (внасяне-сума / възстановяване-сума) и платежно нареждане към бюджета.

Ако желаете може ние да подадем информацията, но трябва да ни предоставите ПИК Код на дружеството в НАП, или сами да ги подадете чрез електронните услуги от сайта на НАП.

НОВО:

Ако използвате продукт Фактуриране, автоматично издадените от Вас документи ще се прехвърлят в продукт ДДС Дневници с един клик.

Така ДДС Дневниците се създават автоматично, което намалява възможността за грешки, загуба на данни и информация до минимум.

Използвайки продукт Фактуриране заедно с продукт ДДС Дневници, Ви осигуряваме автоматичен обмен между двата продукта и то изцяло онлайн.


Нашите Продукти