ДДС дневници

Предлагаме Ви месечно изготвяне на справка декларация и ДДС дневници - 0,80 лева на документ. Даваме Ви пример: с нашия продукт за 100 документа ще заплатите 80 лева, а счетоводна кантора ще Ви вземе минимум 180 лева за тази услуга!

Вие получавате: файлове за подаване към НАП, Месечна справка декларация във формат .pdf, и/или Vies декларация, както и образец на платежно нареждане към бюджета;


Ето и как работи нашият продукт:

-След като се регистрирате в сайта ни, трябва да въведете броя на документите, които ще включите в ДДС дневниците в нашия калкулатор за съответния месец. Той ще изчисли сумата, която трябва да заплатите, за да се изготви месечна справка декларация. След заплащането, в срок до 24 часа, ще бъдете оторизирани да въведете документите за обработка.

Документите се описват в табличка, изключително опростено, достъпно и разбираемо за всеки от Вас.

Когато сте готови с въвеждането, може да ни ги изпратите чрез бутона ПУСНИ за ОБРАБОТКА. Сайтът разполага и с Online чат за връзка с нас, ако имате затруднения или каквито и да било въпроси по продуктите.

След като вече сте ни ги изпратили, специализираният софтуер ги осчетоводява, а наш специалист ги преглежда и в рамките на 24 часа получавате на профила Ви в платформата, файлове, представляващи ДДС дневници и декларация за подаване към НАП, получавате съобщение за резултата и размера по вашата ДДС декларация (внасяне-сума/възстановяване-сума) и платежно нареждане към бюджета.

Ако желаете, може ние да подадем информацията, но трябва да предоставите нашия КЕП в НАП, или сами да ги подадете чрез електронните услуги от сайта на НАП,ако разполагате с Ваш КЕП.


Продукти