Еднократни услуги

Еднократните услуги включват:

1. Назначаване на служител / работник

2. Прекратяване на служител / работник

3. Допълнително споразумение на служител / работник

4. Годишна декларация 6 за СОЛ (Самоосигуряващо се лице)

5. Годишна декларация по чл.73 ал.6 от ЗДДФЛ

6. Годишна декларация по чл.73 ал.1 от ЗДДФЛ

7. Тримесечна Декларация по чл.55 ал.1 от ЗДДФЛ

8. Друго (служебни бележки, оборотни ведомости, ДУК и др.)

Еднократна услуга е на цена 6 лева за брой.

Вие получавате: файл за подаване към НАП, Уведомление по чл.62, ал.5 и образец на Трудов договор / Заповед за прекратяване / Допълнително споразумение.


Ето и как работи нашият продукт:

След като се регистрирате в сайта ни и изберете ЕДНОКРАТНА УСЛУГА, трябва да заплатите броя на услугите, които желаете чрез нашия калкулатор за ЕДНОКРАТНА УСЛУГА.

Пример: Ако имате едно назначаване и две прекратявания - следва да заплатите за 3 бр. еднократна услуга.

След заплащането, в срок до 24 часа, ще бъдете оторизирани да въведете необходимата информация, която после подавате към нас чрез бутон ПУСНИ ЗА ОБРАБОТКА.

Информацията, която Вие въвеждате се описва в полета, изключително опростено, достъпно и разбираемо за всеки от вас.

Сайтът разполага и с Online чат за връзка с нас, ако имате затруднения или каквито и да било въпроси по продуктите.

След като ни ги изпратите, специализираният софтуер ги обработва, а наш специалист ги преглежда и в рамките на 24 часа ще получите на профила си в платформата файл за подаване към НАП, Уведомление по чл.62, ал.5 и образец на Трудов договор / Заповед за прекратяване / Допълнително споразумение.

Ако желаете, може ние да подадем информацията с наш електронен подпис или сами да ги подадете чрез електронните услуги от сайта на НАП, ако разполагате с Ваш КЕП.


Нашите Продукти