Еднократни услуги

Еднократните услуги включват:

1. Назначаване на служител / работник

2. Прекратяване на служител / работник

3. Допълнително споразумение на служител/работник

Еднократна услуга е на цена 5 лева за брой.

Вие получавате: файл за подаване към НАП, Уведомление по чл.62, ал.5 и образец на Трудов договор / Заповед за прекратяване / Допълнително споразумение.


Ето и как работи нашият продукт:

След като се регистрирате в сайта ни и изберете ЕДНОКРАТНА УСЛУГА, трябва да заплатите броя на услугите, които желаете чрез нашия калкулатор за ЕДНОКРАТНА УСЛУГА.

Пример: Ако имате едно назначаване и две прекратявания - следва да заплатите за 3 бр. еднократна услуга.

След заплащането, в срок до 24 часа, ще бъдете оторизирани да въведете необходимата информация, която после подавате към нас чрез бутон ПУСНИ ЗА ОБРАБОТКА.

Информацията, която Вие въвеждате, се описва в полета, изключително опростено, достъпно и разбираемо за всеки от вас.

Сайтът разполага и с Online чат за връзка с нас, ако имате затруднения или каквито и да било въпроси по продуктите.

След като ни ги изпратите, специализираният софтуер ги обработва, а наш специалист ги преглежда и в рамките на 24 часа ще получите на профила си в платформата файл за подаване към НАП, Уведомление по чл.62,ал.5 и образец на Трудов договор/Заповед за прекратяване/Допълнително споразумение.

Ако желаете, може ние да подадем информацията, но трябва да предоставите нашия КЕП в НАП, или сами да ги подадете чрез електронните услуги от сайта на НАП, ако разполагате с Ваш КЕП.


Нашите Продукти