ТРЗ - Труд и работна заплата

Предлагаме Ви изготвяне на ведомости за заплати, осигурителни декларации Д1 и Д6, както за работници/служители, така и за самоосигуряващи се лица.

Вие получавате: файлове Д1, Д6 за подаване към НАП, месечна ведомост, рекапитулации, платежни за осигурителните вноски и данък по ЗДДФЛ.


Ето и как работи нашият продукт:

След като се регистрирате в сайта ни, трябва да изберете абонамента на който отговаря вашата фирма.

След заплащането на избрания от Вас абонамент в срок до 24 часа ще бъдете оторизирани да въведете необходимите данни, които изпращате към нас чрез бутона ПУСНИ ЗА ОБРАБОТКА.

Данните се описват в полета, изключително опростено, достъпно и разбираемо за всеки от вас.

Сайтът разполага и с Online чат за връзка с нас, ако имате затруднения или каквито и да било въпроси по продуктите.

След като ни ги изпратите, специализираният софтуер ги обработва, а наш специалист ги преглежда и в рамките на 24 часа получавате на профила Ви в платформата, файлове Д1, Д6 за подаване към НАП, месечна ведомост, рекапитулации, платежни за осигурителните вноски и данък по ЗДДФЛ.

Ако желаете, може ние да подадем информацията с наш електронен подпис, или сами да ги подадете чрез електронните услуги от сайта на НАП, ако разполагате с Ваш КЕП.


Нашите Продукти