ТРЗ - Труд и работна заплата

Предлагаме Ви изготвяне на ведомости за заплати, осигурителни декларации Д1 и Д6, както за работници/служители, така и за самоосигуряващи се лица.

Вие получавате:файлове Д1, Д6 за подаване към НАП, месечна ведомост, рекапитулации, платежни за осигурителните вноски и данък по ЗДДФЛ.


Ето и как работи нашият продукт:

След като се регистрирате в сайта ни, трябва да въведете броя на работници / служители за съставяне на месечна ведомост в нашия калкулатор. Той ще изчисли сумата, която трябва да заплатите.

Пример: Искате съставяне на ведомост, Д1 и Д6 за месец март за 5 бр. служителя и 1 бр. Самоосигуряващо се лице - въвеждате в калкулатора 6бр. (5+1) и той ще изчисли сумата, която да заплатите.

След заплащането в срок до 24 часа ще бъдете оторизирани да въведете необходимите данни, които изпращате към нас чрез бутона ПУСНИ ЗА ОБРАБОТКА.

Данните се описват в полета, изключително опростено, достъпно и разбираемо за всеки от вас.

Сайтът разполага и с Online чат за връзка с нас, ако имате затруднения или каквито и да било въпроси по продуктите.

След като ни ги изпратите, специализираният софтуер ги обработва, а наш специалист ги преглежда и в рамките на 24 часа получавате на профила Ви в платформата, файлове Д1, Д6 за подаване към НАП, месечна ведомост, рекапитулации, платежни за осигурителните вноски и данък по ЗДДФЛ.

Ако желаете, може ние да подадем информацията, но трябва да предоставите нашия КЕП в НАП, или сами да ги подадете чрез електронните услуги от сайта на НАП, ако разполагате с Ваш КЕП.


Нашите Продукти