Фактуриране

Продукт Фактуриране е безплатен.

С този продукт изцяло онлайн издавате електорнни фактури бързо и лесно.

Основното предимство е, че не инсталирате софтуер на вашия компютър, а продуктът е достъпен по всяко време и място само с наличие на интернет.

С модул Фактуриране можете да издавате данъчни фактури, проформа фактури, дeбитни извecтия и ĸpeдитни извecтия.

Документите са с модерна визия, които отговарят на нормативните изисквания на НАП, ЗДДС, ППЗДДС.

Предлагаме Ви професионален изглед, лесно разпечатване, експорт в PDF формат за ипращане по имейл.

Спестявате време, средства, повишавате ефективността на фирмената дейност.

Продуктът позволява множество опции за сортиране,подрежане и управление на издадените документи.

Ако фирмта Ви е регистрирана по ЗДДС и ползвате нашия продукт ДДС Дневници, с един клик от ваша страна издадените фактури се прехвърлят в ДДС Дневници.

Така ДДС Дневниците се създават автоматично, което намалява възможността за грешки, загуба на данни и информация до минимум.

Използвайки продукт Фактуриране заедно с продукт ДДС Дневници, Ви осигуряваме автоматичен обмен между двата продукта и то изцяло онлайн.


Нашите Продукти