Нашите Цени

 • Фирми нерегистрирани по ЗДДС

  40.00лв /месец

  ТРЗ-Труд и работна заплата
  До 3 броя осигурени лица

  Болнични листове
  До 3 броя болнични листове

  Месечно осчетоводяване
  20 броя счетоводни документи

  Годишно приключване
  20 броя счетоводни документи

  70.00лв /месец

  ТРЗ-Труд и работна заплата
  До 5 броя осигурени лица

  Болнични листове
  До 5 броя болнични листове

  Месечно осчетоводяване
  50 броя счетоводни документи

  Годишно приключване
  50 броя счетоводни документи

  100.00лв /месец

  ТРЗ-Труд и работна заплата
  До 7 броя осигурени лица

  Болнични листове
  До 7 броя болнични листове

  Месечно осчетоводяване
  100 броя счетоводни документи

  Годишно приключване
  100 броя счетоводни документи

 • Фирми регистрирани по ЗДДС

  60.00лв /месец

  ДДС Дневници:
  До 20 броя счетоводни документи

  ТРЗ-Труд и работна заплата
  До 3 броя осигурени лица

  Болнични листове
  До 3 броя болнични листове

  Месечно осчетоводяване
  20 броя счетоводни документи

  Годишно приключване
  20 броя счетоводни документи

  110.00лв /месец

  ДДС Дневници:
  До 50 броя счетоводни документи

  ТРЗ-Труд и работна заплата
  До 5 броя осигурени лица

  Болнични листове
  До 5 броя болнични листове

  Месечно осчетоводяване
  50 броя счетоводни документи

  Годишно приключване
  50 броя счетоводни документи

  180.00лв /месец

  ДДС Дневници:
  До 100 броя счетоводни документи

  ТРЗ-Труд и работна заплата
  До 7 броя осигурени лица

  Болнични листове
  До 7 броя болнични листове

  Месечно осчетоводяване
  100 броя счетоводни документи

  Годишно приключване
  100 броя счетоводни документи

 • Фирми с нулева ДДС декларация

  10.00 лв/месец

  Абонамента е за фирми които са регистрирани по ЗДДС и през месеца, не са имали дейност и осигурени лица.

  Какво получавате:

  файлове за подаване към НАП

  месечна справка декларация (справка декларация, дневник покупки, дневник продажби, VIES)

 • Еднократни
  услуги

  6.00 лв/брой

  Цената е за брой услуга за работник/служител.
  Предлагаме следните улсуги:

  НАЗНАЧАВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ на работник/служител

  ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ за промяна на трудово правоотношение със работник/служител.

  Тримесечни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО

  Годишни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО

  Какво получавате:

  Файлове за подаване към НАП

  Уведомление по чл.62,ал.5 от КТ

  Образец на Трудов договор, Допълнително споразумение, Заповед за прекратяване

 • Годишно приключване

  60.00 лв. за всеки 50 документа

  Цената е за 50 броя счетоводни документи.
  Какво получавате:

  Отчети по форма на НСИ, ОПР, Баланс, ОСК, СДА

  Годишна данъчна декларация за подаване към НАП

  Формуляр Г2

  Декларация по чл.13,ал.4 от ТЗ и декларация за категория на предприятие за подаване към Търговски Регистър

Модул ДДС Дневници

Какво получавате:

файлове за подаване към НАП

месечна справка декларация (справка декларация, дневник покупки, дневник продажби, VIES)

образец на платежно нареждане към бюджета

Модул ТРЗ-Труд и работна заплата

Какво получавате:

файлове за подаване към НАП

месечна ведомост

рекапитулации

Д1 и Д6

платежни нареждания към бюджета

Модул Еднократни услуги

Какво получавате:

файлове за подаване към НАП

уведомление по чл.62,ал.5 от КТ

Образец на Трудов договор, Допълнително споразумение, Заповед за прекратяване

Модул Болнични листове

Какво получавате:

файлове за подаване към НАП

Приложение 9 и/или Приложение 12

Приложение 14 от НОИ

Модул Месечно осчетоводяване

Какво получавате:

ОПР

Баланс

Модул Годишно приключване

Какво получавате:

отчети по форма на НСИ, ОПР, Баланс, ОСК, СДА

годишна данъчна декларация за подаване към НАП

формуляр Г2

Декларация по чл.13,ал.4 от ТЗ и декларация за категория на предприятие за подаване към Търговски Регистър